Parsamtal

Det finns många skäl till varför man önskar parsamtal. Många söker för att de har fastnat i mönster som har blivit låsta och som de inte kan rucka på. Några söker parterapi när de har fastnat i en konfliktsituation som upprepar sig, när det har blivit omöjligt att föra en normal dialog. Många par väljer parterapi för att de ännu inte har bestämt sig för att stanna tillsammans eller bryta upp från relationen, när de vill prova en sista chans att kommunicera tydligt. I parterapin kommer man till slut underfund med hur man vill gå vidare. Vanor och egenheter hos parterna kommer upp till ytan. I parsamtalet kan problem diskuteras öppet vilket är förutsättningen för förändring och utveckling.

 

Pris per session 2 600 kronor (2 x 45 minuter)