Psykoterapi och vägledande samtal

Ångest, depression, relationsproblem, separation, familjeproblem, familjeterapi, familjeterapeut

Psykoterapi, vägledande samtal och rådgivning erbjuds individer och par som vill komma vidare i sina relationer. Det gäller till exempel när man har relationsproblem i familjen, konflikter på jobbet eller är mitt uppe i en separation.

  • Kris, sorg
  • Relationsproblem, familjeproblem
  • Självkänsla, självförtroende
  • Nedstämdhet, depression
  • Stress, utmattning, utbrändhet
  • Oro, ältande, ångest, panikattacker, social fobi
  • Graviditet
  • Barnlöshet
  • Övergrepp

Kbt - Kognitiv och beteendeinriktad terapi

Jag är psykolog och arbetar med psykoterapi i centrala Stockholm. Jag använder kbt som terapeutisk teknik men också andra välkända och utvärderade tekniker, till exempel mindfulness, ACT och anknytningsteori. Jag arbetar med individuella samtal som kan handla om relationsproblem och arbetsrelaterade problem samt med problem som ångest, oro, social ängslighet och nedstämdhet. Jag arbetar också med par som behöver diskutera relationsproblem med en familjeterapeut.
Kbt är en evidensbaserad metod när det gäller behandling av ångest och depression. Metoden lämpar sig dessutom alldeles utmärkt för en mängd olika frågeställningar som förekommer i terapirummet. Kbt är en användbar och lämplig metod för att förbättra relationer, öka självkännedom och höja självkänslan. Det som kännetecknar kbt är att det ges tillfälle att granska tankar och känslor som ligger till grund för ett oönskat beteendemönster samt att göra långtgående och varaktiga förändringar. 


Pris per session: 1 300 kronor

Kontakt