Psykolog och psykoterapeut i Stockholm, Vasastan

Välkommen till psykolog Caroline Kraus

Till mig kan man komma för såväl individuella samtal som parsamtal. Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Jag har lång erfarenhet och håller mig uppdaterad om ny utveckling inom området. På min mottagning vid Odenplan i Stockholm erbjuder jag psykoterapi och vägledande samtal till de som vill öka sin livskvalitet och bryta negativa mönster.

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut

Kognitiv beteendeterapi är grunden i våra samtal

Grunden i mitt arbete är kognitiv beteendeterapi. Jag använder även andra evidensbaserade och kliniskt beprövade metoder såsom psykodynamisk terapi, anknytningsteori, ACT, mindfulness, stresshantering och livsstilsförändringar. Planen för just dina samtal baseras på en analys av din specifika situation och behov. Vi träffas regelbundet och utvärderar efterhand hur din livssituation förändras genom terapin.

Målet är att hitta lösningar som fungerar för dig

Tillsammans genomlyser vi problemen som och arbetar för att hitta lösningar som fungerar i vardagen, för dig som individ eller er som par. Vi arbetar tillsammans för att nå fram till de verktyg som kan hjälpa dig, eller er som par. Målet är att uppnå harmoni i livet och i relationer.

Psykoterapi - Min vision

När livet inte går som man önskar kan man ibland behöva samtala med någon utomstående för att se saker i ett nytt ljus. Psykoterapi kan med kontinuerliga samtal hjälpa dig igenom svårigheter så som nedstämdhet, ångest, relationsproblem, konflikter, uppbrott, krissituationer, sjukdomar eller allmänna förändringar du vill göra i ditt liv.

 

Förändrade beteendemönster genom konkreta lösningar

Min vision är att med samtalsterapi/psykoterapi ge dig verktyg för att förändra beteende- och tankemönster som inte fungerar. Jag erbjuder konkreta lösningar och strategier som gör utmaningarna i livet enklare att hantera. Vid ett första möte diskuterar vi tillsammans vad du vill uppnå med dina samtal och sätter upp realistiska mål. Vi gör gemensamt en individuell plan för våra fortsatta samtal.

Det finns hjälp att få

Du behöver inte må dåligt, det finns hjälp att få. Välkommen att höra av dig för mer information och för att boka tid.

"Psykoterapi är en framkomlig väg för individer som har fastnat och har ambitionen att utvecklas"

Media

Högkänsliga personer får komma till tals i Svenska Dagbladet (4 februari 2018) via prinsessan Märta Louise och Elisabeth Nordeng. De beskriver sina upplevelser i den gemensamma boken ”Född sensitiv: Våra berättelser”, där de berättar om sin tillvaro som ömhudade och känsliga för sinnesintryck. Högkänsliga personer kan lätt bli överstimulerade vilket kan leda till svårigheter att återhämta sig från yttre stämningar, utmattning och nedstämdhet.