Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut centralt i Vasastan i Stockholm

Välkommen till psykolog Caroline Kraus

Till mig på min privata psykologmottagning vid Odenplan i Stockholm kan man komma för individuella samtal och parsamtal. Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, handledare och lärare i psykoterapi. Kognitiv terapi (kbt) är grunden i våra samtal. Jag har lång erfarenhet och håller mig uppdaterad på ny utveckling. Jag finns i centrala Stockholm och erbjuder psykoterapi och vägledande samtal till dem som vill bryta negativa mönster och öka sin livskvalitet.

Jag träffar personer med relationsproblem, ångest, oro, nedstämdhet och stresskänsla som vill förbättra sitt mående, förbättra sin kommunikation och få bättre kontroll över sina livsval. Vill du jobba med din personliga utveckling utifrån perspektivet holistisk psykologi har du troligtvis kommit till rätt person. Vi diskuterar vår del i det stora sammanhanget och hur det kan sammanlänkas i vårt vardagsliv.

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut

Kognitiv beteendeterapi (kbt) och lösningsfokuserad terapi är grunden i våra samtal

En legitimerad psykolog kan vara till stor hjälp när livet inte går som man önskar och att söka hjälp hos mig kan vara ett steg mot att hantera relationsproblem, konflikter, uppbrott, separationer, krissituationer, sjukdomar, nedstämdhet, skuld och skam, oro och ångest. Vi kan prata om existentiella frågor som handlar om åldrande, sjukdom, livet och döden. Samtal med legitimerad psykolog/psykoterapeut kan kännas värdefullt när man står inför viktiga förändringar i livet.

I psykoterapi med kbt urskiljer vi de tanke- och beteendemönster som inte fungerar i vardagen och upptäcker att våra beslut kan ha bidragit till oönskade utfall. I samtalen arbetar vi med att hitta verktyg och konkreta lösningar för att hantera utmaningarna och få de resultat som vi önskar. Jag erbjuder individuella samtal och parsamtal, vi gör en analys av den specifika situationen och riktar in oss på att hitta lösningar.

Grunden i mitt arbete är kbt och lösningsfokuserad metod. Jag använder evidensbaserad metod och blandar metod efter behov med inslag av psykodynamisk terapi, anknytningsteori, ACT, mindfulness, stresshantering och livsstilsförändring. Planen för just dina samtal görs utifrån vår bedömning av din specifika situation och dina behov.

Målet är att hitta lösningar som fungerar för dig

Tillsammans genomlyser vi problemen och arbetar gemensamt för att hitta lösningar som fungerar i vardagen, för dig som individ och för er som kommer i par som önskar parsamtal och parterapi. Målet är att hitta verktyg och strategier som bidrar till att livet blir mer harmoniskt, mer i balans och för att du själv ska kunna tackla framtida utmaningar. På min psykologmottagning i Vasastan, centralt i Stockholm kan du få psykoterapi och vägledande samtal för att bryta negativa mönster och öka din livskvalitet.

Holistisk psykologi

För dig som är nyfiken på holistisk psykologi som handlar om andliga, spirituella frågor och vill fördjupa dig i sambandet mellan kroppen, själen och det stora sammanhanget som vi alla lever i, då har du kommit rätt. Vi utforska andliga frågor, diskuterar hur det är att leva i det kollektiva medvetandet i samklang med andra och med djur och natur.

Psykoterapi - Min vision

När livet inte går som man önskar kan man ibland behöva en samtalspartner, en vuxen som är objektiv och opartisk. Psykoterapi med kontinuerliga samtal kan vara en hjälp när det känns motigt, svårt och utmanande, när man behöver förändring.

Förändrade beteendemönster och konkreta lösningar

Vi gör en bedömning av det som har hänt och inte har fungerat och gör upp en plan för våra fortsatta samtal. Jag erbjuder konkreta, realistiska lösningar och visar att det finns andra strategier att hantera problem. Problem blir utmaningar som vi kan uppleva som begripliga, hanterbara och meningsfulla.

Det finns hjälp att få

Du behöver inte må dåligt, det går att hantera livet även när det är motigt, svårt och oförutsägbart. Välkommen att höra av dig för att boka en tid.

"Psykoterapi är en framkomlig väg för individer som har fastnat och har ambitionen att utvecklas."

Media

Högkänsliga personer får komma till tals i Svenska Dagbladet (4 februari 2018) via prinsessan Märta Louise och Elisabeth Nordeng. De beskriver sina upplevelser i den gemensamma boken ”Född sensitiv: Våra berättelser”, där de berättar om sin tillvaro som ömhudade och känsliga för sinnesintryck. Högkänsliga personer kan lätt bli överstimulerade vilket kan leda till svårigheter att återhämta sig från yttre stämningar, utmattning och nedstämdhet.