Anknytningsteori- Så kan din barndom styra ditt liv

Relationer i både arbetslivet och privatlivet är det som alla människor funderar över och som ofta vållar oss problem. Relationsmönster byggs upp i barndomen, under uppväxten och hela livet igenom. Vi lär oss att hantera våra relationer i takt med att vi lär oss mer om oss själva och om de inlärda mönster som vi har tagit till oss. Anknytningsteorin är ett av många sätt att betrakta invanda mönster. Förståelsen om hur våra vanor formar oss är startskottet för förändring och förbättrade relationsmönster under förutsättningen att vi vill lära om.
Artikel publicerad i Expressen 17 maj 2020