Personlig utveckling & coachning

Många funderar på meningen med livet, trots att de tycker att de har allt som de behöver, arbete, bostad och bra relationer. De känner en sorg som de inte kan ta på eller någon slags känsla av otillfredsställelse.  Det känns om att livet på något vis saknar en mening och att någonting väsentligt fattas.

De vill utforska en djupare sida av livet som inte rör sig om materiella värden utan om existentiella, andliga och spirituella frågeställningar. Man vill helt enkelt förstå mer om sig själv och livet.

Det finns en djupare sida i tillvaron som handlar om meningsfullhet, tillhörighet med allt, kärleken till livet som vi sällan talar om. Detta, i mitt tycke, är meningen med livet. Vi utforskar denna djupa sida av livet och oss själva. I samtalen rör vi oss inom de andliga och spirituella traditionerna, vi utforskar meditationen som ett sätt att fördjupa vårt sinne.

  •  Coachning
  • Andlighet
  • Spiritualitet
  •  Existens
  • Karma
  • Meditation
  • Mindfulness