Handledning & coachning

Stresshantering och ledarcoachning

Coachning erbjuds individer som vill diskutera ledarskapsfrågor, konflikter och strategisk utveckling inom arbetsgruppen. Handledning erbjuds individ och arbetsgrupp, till exempel inom kommun samt hälso- och sjukvård.

  • Ledarskap
  • Konflikter
  • Stress och oro på arbetsplatsen
  • Handledning i personalgrupp
  • Handledning i kliniskt arbete