Holistisk psykologi

Våra samtal präglas av ett holistiskt perspektiv när vi diskuterar hur det andliga perspektivet kan påverka våra beslut i vardagen. Det som vi siktar emot är att hela det som har varit och komma vidare med stöd av alla de erfarenheter som vi har lämnat bakom oss. Vi arbetar med att komma in i ett perspektiv av ständig förändring och personlig utveckling. Vi utforskar hur det är att leva i samklang med alltet, människorna omkring oss, djuren och naturen. Samtalen handlar om hur vi upplever att vara del i alltet och diskuterar hur vi fattar beslut som har långtgående konsekvenser i detta liv. Vi diskuterar hur vi skulle fatta beslut om vi tog hänsyn till karma lagen och hur det skulle se ut att fatta beslut om vi hade levt ett liv före detta och ett liv efter detta. Vi diskuterar hur det skulle vara om vi levde i parallella dimensioner med oändliga möjligheter och konsekvenser. Samtalen med holistiskt synsätt bygger på personliga tankar och idéer om hur det skulle kunna vara, där gängse forskning och evidens inte räcker till.

Pris per samtal är 1500 kronor. En session är 45 minuter.