KBT-terapi i Stockholm – Kognitiv beteendeterapi

Välkommen på samtal med KBT – Kognitiv beteendeterapi

När livet känns tungt och svårt är kbt-terapi en metod som går ut på att förändra vårt sätt att tänka så att vi kan agera på ett annat sätt. En viktig bas för bra hälsa är sunda och hälsosamma levnadsvanor.

Hur fungerar kbt?

I kbt terapi tittar vi på hur tankar och känslor påverkar vårt sätt att hantera vardagen. Våra beslut styr hur vi beter oss i olika situationer och ofta är vårt beteende ganska ogenomtänkt, vi har inte funderat så mycket på vilka konsekvenser det kommer att ha. Vi utsätts alla för arbetsrelaterad stress, konflikter, relationsproblem, separationer, sjukdomar och vi behöver ha en god förmåga att samla ihop oss, för att kunna göra en inventering av händelserna för att fatta genomtänkta beslut. En kbt psykolog fungerar som ett stöd i arbetet med att återställa en känsla av egenkontroll. Vår självkänsla ökar när vi fattar adekvata beslut som inte är impulsstyrda reaktioner på stress och oro. I kbt samtalen sätter vi ord på tankar, känslor, grundantaganden om oss själva och de livsregler som styr våra beslut. Detta terapeutiska arbete är basen för en möjlig förändring som styr åt ett annat håll och bidrar till att fatta mer livsdugliga beslut. På så vis, när vi gör mer medvetna, strategiska val återfår vi kontrollen över vårt personliga öde och vår upplevelse av egenkontroll.

I kbt-samtal tar du ansvar för din psykiska hälsa

En utbildad, erfaren kbt terapeut, kbt psykolog som är nära dig i Stockholm och Vasastan är en vuxen opartisk samtalspartner som erbjuder anpassade tekniker i situationer som är utmanande och snåriga att navigera. Vi hittar verktyg för att komma vidare när vi fastnar i ältande och oro. Du bestämmer själv vilka strategier du vill använda och bestämmer själv vilka resultat du vill uppnå.