Kvalitet och trygghet

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, ångestbehandling, social fobi

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och lärare i psykoterapi samt diplomerad mindfulness instruktör. Min grundutbildning är kognitiv beteendeterapi (kbt). I mitt arbete använder jag flera andra teoretiska modeller, till exempel ankytningsteori och mindfulness.

Min erfarenhet från arbetslivet hämtas från arbete inom hälso- och sjukvården, skolan och näringslivet. Jag har ett brett perspektiv och respekterar olika kulturer och tankeriktningar. Min ambition är att kunna se sammanhanget som individen befinner sig i för att gemensamt finna bättre alternativ. Jag arbetar utifrån ett hälsoperspektiv och vill stötta andra att leva i en tillvaro som upplevs som begriplig, hanterbar och meningsfull.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund och Psykologföretagarna.