Kvalitet och trygghet

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, ångestbehandling, social fobi

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare och lärare i psykoterapi samt diplomerad mindfulness instruktör. Min grundutbildning är kognitiv beteendeterapi (kbt). I mitt arbete använder jag flera andra teoretiska modeller, till exempel ankytningsteori och mindfulness.

Min erfarenhet från arbetslivet hämtas från arbete inom hälso- och sjuk-vården, skolan och näringslivet. Jag har ett brett perspektiv och respekterar olika kulturer och tankeriktningar. Min ambition är att kunna se sammanhanget som individen befinner sig i för att gemensamt finna bättre alternativ. Jag arbetar utifrån ett hälsoperspektiv, det vill säga betonar vikten av att själv lära sig att upprätthålla hälsan med hjälp av problemlösning, meningsfullhet och närvaro.

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund, Psykologföretagarna, Svenska Föreningen för Kognitiv och Beteendeinriktad Terapi samt Academy of Cognitive Therapy.