Parterapi & förhållandeterapi i Stockholm

Jag är en legitimerad psykolog som erbjuder parterapi & förhållandeterapi i Stockholm. Mitt mål är att hjälpa er att bygga starkare och mer meningsfulla relationer. Det innebär att man utvecklas som individ och par, måste vara lyhörd för den andre och kunna uttrycka sig ärligt. I parterapi och parsamtal får man möjligheten att under trygga former diskutera problem och utmaningar som man möter i ett förhållande.

Parterapi är en möjlighet att hitta verktyg för att tillsammans hitta en väg framåt.

Personligt anpassad förhållandeterapi

Varje par är unika, med sina egna särskilda behov, förhoppningar och utmaningar. Jag anpassar parrådgivningen efter just era specifika omständigheter och önskemål.

Till exempel kan vi arbeta med:

 • Kommunikationssvårigheter
 • Livsförändringar
 • Djupa relationella problem

 

Genom att sätta er relation i centrum, utforskar vi tillsammans de olika aspekterna av ert förhållande och arbetar mot att stärka er sammanhållning, ömsesidig förståelse och lycka.

Detta innebär att vi tillsammans tar oss an allt från vardagliga bekymmer till djupare emotionella frågor, alltid med ett syfte att främja en hälsosammare och mer kärleksfull relation.

Effektiv kommunikation och konflikthantering

Kommunikation är kärnan i alla relationer, och effektiv kommunikation är nyckeln till en lycklig och hållbar relation.

I terapin arbetar vi med:

 • Aktivt lyssnande
 • Empatisk kommunikation
 • Konflikthantering

 

Genom att förbättra era kommunikationsfärdigheter kan ni lära er att:

 • Lyssna på varandra på ett respektfullt sätt
 • Uttrycka er tydligt och direkt
 • Hantera meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt

Samtalsmetoder

Genom att använda olika samtalsmetoder arbetar vi tillsammans för att öka er förståelse och närhet till varandra. Dessa metoder inkluderar men är inte begränsade till aktivt lyssnande, empatisk kommunikation och övningar som syftar till att stärka er emotionella förbindelse genom bra och öppna parsamtal.

Genom dessa sessioner får ni möjlighet att:

 • Utforska era känslor
 • Dela era tankar och upplevelser
 • Bygga en djupare och mer meningsfull relation

 

Målet är att skapa en miljö där ni båda känner er bekväma att uttrycka er kärlek och uppskattning, samt att hantera svårigheter på ett sätt som stärker ert band.

Era specifika behov i ert förhållande

I min roll som er terapeut är jag här för att ge stöd och vägledning oavsett vilka utmaningar ni möter i ert förhållande. Jag förstår att varje pars situation är unik, och därför är min terapi flexibel och anpassad för att möta era specifika behov.

Det kan vara allt från att hantera kommunikationssvårigheter, navigera genom livsförändringar, till att arbeta med djupare relationella problem.

Mitt mål är att erbjuda er ett tryggt, respektfullt och förstående utrymme där ni kan växa tillsammans som ett par. Med fokus på att förstå och möta era individuella och gemensamma behov, strävar jag efter att hjälpa er bygga en stark, hälsosam och kärleksfull relation.

Boka en tid hos mig för parterapi i Stockholm

Som din parterapeut är jag engagerad i att erbjuda en personlig och effektiv behandling.

Min mottagning ligger vid Odenplan, Stockholm. Jag erbjuder priser för parterapi i Stockholm, med en 90-minuters session för 2600 kronor.

Tillsammans kan vi arbeta mot en starkare och kärleksfull relation. Jag ser fram emot att träffa er och börja vår resa tillsammans.