Parterapi och förhållandeterapi i Stockholm

Att leva i en relation innebär att du hela tiden måste arbeta med dig själv, bli mer lyhörd och lära dig att uttrycka hur du känner i olika situationer. En relation innebär att du sammanfogar ditt liv med någon annans. I parsamtal får ni möjligheten att under trygga former diskutera problem och utmaningar som ni möter i ert förhållande. Parterapi är ett verktyg för att tillsammans hitta den bästa vägen framåt, för just er.

Vanliga anledningar till att välja parsamtal

Det finns många skäl till varför man önskar gå på parsamtal tillsammans med sin partner. Många kommer när de har fastnat i relationsmönster som är svåra att bryta utan stöd. Andra vänder sig till en parterapeut för att reda ut en konfliktsituation som är återkommande och störande i ambitionen att leva i en harmonisk vardag.

Numera kommer även par som genom samtal vill förhindra framtida problem i relationen, redan innan de uppkommer, till exempel när man vill gå skilda vägar och behöver komma överens om hur det ska gå till. Många par söker sig till parterapi då de på allvar funderar på om de vill stanna i relationen eller bryta upp och gå vidare. Många hittar tillbaka till varandra för att de har lärt sig att kommunicera med varandra på ett mer givande sätt.

Att söka hjälp innebär att ni tar ansvar

Oavsett orsaken till att ni som par vill träffas för samtal är det viktigt att veta att det idag är mycket vanligt att någon gång under sin relation söka professionell hjälp. Det är ett konkret sätt att ta ansvar för dig själv, din partner och ert liv tillsammans.

Så går parterapi till

Parterapin börjar med ett första samtal där vi tillsammans diskuterar situationen och era förväntningar inför våra fortsatta möten. I parsamtal är man öppen och ärlig med varandra med hjälp av en utbildad terapeut. Ibland har man som par olika förväntningar inför parterapin och det är terapeutens uppgift att guida er framåt.

Viktigt att hitta rätt väg framåt

I samtalen, med stöd av terapeut, kommer ni tillsammans underfund med hur ni vill gå vidare i relationen. Vanor, beteenden och tankar som ni tidigare inte har diskuterat kan komma upp. Ibland diskuteras även saker som den ena partnern tidigare har dolt för sin partner. I parterapin lär du dig ofta lika mycket om dig själv som om din partner.

I samtalen med terapeut är det oftast lite enklare än därhemma att öppet diskutera problemen i förhållandet vilket är förutsättningen för att förändra förhållandet och utvecklas som par. Parterapin är en trygg plats att ärligt möta sina känslor och delge sina tankar och förutsättningen för att nå vidare. Det är viktigt att ni båda upplever att kontakten med terapeuten fungerar väl.

Parterapi ger er verktyg för att kommunicera bättre

Parterapi erbjuder er en möjlighet att få tillgång till nya verktyg för att kommunicera bättre i er relation. I ett mer ärligt samtal med varandra samt med praktiska råd och verktyg hittar vi gemensamt en väg framåt där ni båda mår bättre som par.

Välkommen att kontakta mig för mer information eller tidsbokning.

Pris per session 2 600 kronor (2 x 45 minuter)