Parterapi och förhållandeterapi i Stockholm

En parrelation innebär att du sammanfogar ditt liv med någon annans. Det innebär att man utvecklas som individ och par, måste vara lyhörd för den andre och kunna uttrycka sig ärligt. I parterapi och parsamtal får man möjligheten att under trygga former diskutera problem och utmaningar som man möter i ett förhållande. Parterapi är en möjlighet att hitta verktyg för att tillsammans hitta en väg framåt.

Vanliga anledningar till att välja parsamtal

Alla har problem i sina relationer, det är ett allmänmänskligt problem. Vi har olika erfarenheter, olika kommunikationsstilar och ibland kommer vi helt enkelt inte kommer överens med varandra. Vi kan på många olika sätt ha en bra relation men om inte kommunikationen fungerar kan vi ha kvar samma återkommande problem i åratal. Vi kommer inte loss utan rätt verktyg. Vi vidmakthåller problemen i relationen eftersom vi använder samma strategier om och om igen. Det är också vanligt att vi växer ur relationen och vill separera vilket är en tuff och sorglig process för alla inblandade. Den bästa parterapin handlar om att bli bättre på att kommunicera ärligt, tydligt och respektfullt.

Parterapi innebär att våga ta ansvar

Oavsett orsaken till att ni som par söker samtal är det bra att veta att det nuförtiden är vanligt att någon gång under sin relation söka professionell hjälp. Det är ett konkret sätt att ta ansvar för sig själv, sin relation och sitt liv tillsammans med partnern. Det gäller att hantera en sak i taget utan att blanda in flera faktorer samtidigt, att bena ut problemen och lösa dem. När vi blir bättre på att kommunicera i ett förhållande brukar det kännas mer hoppfullt och meningsfullt. Den bästa parterapin är tydlig, enkel och lätt att tillämpa. Vad som är den bästa parterapin i Stockhom är ett personligt, individuellt val hos den parterapeut som du känner dig mest bekväm med.
På min mottagning erbjuder jag parsamtal/parterapi i Vasastan i Stockholm.
Pris per session är 2600 kronor. En session är 90 minuter.