Terapi och samtal – Terapisamtal i Vasastan

Psykoterapi och vägledande samtal

De som söker psykoterapi och samtal är individer och par som vill utveckla sig och sina relationer. Ofta handlar det om relationsproblem i familjen, konflikter på jobbet, separation, känsla av att inte räcka till fastän man gör allting rätt. Jag jobbar med följande områden:
  • Kris
  • Stress
  • Sorg
  • Konflikt
  • Separation
  • Självkänsla
  • Oro, ältande, ångest, panikattacker
  • Nedstämdhet
  • Fertilitet
  • Övergrepp

Pris per session är 1500 kronor. En session är 45 minuter.

Kropp och psyke arbetar tillsammans

I kbt terapi lär man sig att våra tankar och känslor bidrar till att styra vårt beteende och våra livsval. Det handlar om att utmana de inlärda värderingar, vanor och traditioner som vi har fått med oss under livets gång. Vi reagerar positivt med glädje, skratt, optimism men också med olustkänsla, ilska, skuld och skam. I terapin arbetar vi med att använda andra förhållningssätt som ger bättre resultat. Förändringsarbete kräver fokus, vilja och tid. Min ambition i samtalen är att visa att det går alldeles utmärkt att hantera problem på ett balanserat och insiktsfullt sätt. Vi arbetar med att öka vår självinsikt och få bättre självkontroll, för att kunna göra aktiva, genomtänkta val.

Varför har jag nytta av KBT, ACT, mindfulness, anknytningsteori?

Alla psykoterapeutiska metoder går ut på att vi ska få bättre förståelse av varför vi reagerar på ett visst sätt och få bättre verktyg för att hantera utmaningar och påfrestningar. Alla möter då och då svårigheter och motgångar, det handlar om relationsproblem på jobbet, i privatlivet, inom familjen. Vi arbetar i påfrestande arbetsmiljöer, råkar ut i konflikter, får sjukdomar och ekonomiska problem. Våra reaktioner på svårigheter är stress, sorg, uppgivenhet, rädsla, oro, nedstämdhet, sömnproblem, passivitet och även kroppsliga symtom såsom huvudvärk och magont.

I samtalen använder vi olika terapeutiska metoder som är lämpliga för just det problem som vi diskuterar under dagens session. Syftet är att du ska lära dig strategier och metoder som du kan använda långt efter avslutad terapi.

Vad händer under samtalen?

Det första samtalet är ett bedömningssamtal då vi känner oss för i kontakten och diskuterar problemet som du söker för. Jag ställer många frågor för att försöka få en uppfattning om hur ditt liv ser ut och hur du upplever din privata tillvaro. Redan under det första samtalet ska du känna dig bekväm i kontakten och tycka att du har lärt dig något nytt. I början av kontakten är det bra om vi kan ses några gånger ganska tätt och efter några gånger känns det ganska naturligt att glesa ut samtalen. Du får med dig förslag på strategier som du själv kan träna på mellan gångerna. Hur många samtal som behövs för att du ska må bättre är individuellt och beror på vad problemet är.

Hur fungerar psykoterapi med kbt och andra metoder?

Psykoterapi med kbt, act och andra metoder är verktyg som vi använder för att göra tillvaron begriplig och hanterbar. Det ska helt enkelt bli lättare att navigera i livet när utmaningarna blir påfrestande. Metoderna är redskap för att hantera problem. Man kan inte prata av sig problem, som många tror, det handlar om ett aktivt arbete att förstå hur situationen har uppstått, hitta lösningen och gå vidare.

Det är omöjligt att förutse hur lång tid det tar innan man mår bättre. Det är individuellt och beror på problemområdets omfattning. Förändringsarbete i psykoterapi förutsätter att jag som individ är villig att prova ett nytt sätt att ta mig an problem, vilket kräver övning och tid. Det är vanligt att utvecklingsarbetet pågår långt efter terapins avslut.

Terapi och samtal bidrar till att du tar ansvar för din psykiska hälsa

Personlig utveckling handlar om en djup insikt att, jag har fri vilja som jag kan använda för att göra medvetna, aktiva val när det gäller min hälsa. Det finns ingen anledning att gå igenom livet och må dåligt. Våra förutsättningar för hälsa är olika, vi är individer med olika bakgrunder. I terapin utforskar vi de egna förutsättningarna för att må bättre och hantera livet på ett annat sätt än när det inte fungerade så bra. Ambitionen är att livet ska kännas lättare, det ska kännas begripligt, hanterbart och meningsfullt.

Pris per session är 1500 kronor. En session är 45 minuter.