Psykoterapi och vägledande samtal

Psykoterapi, vägledande samtal och rådgivning erbjuds individer och par som vill komma vidare i sina relationer. Det gäller till exempel när man har relationsproblem i familjen, konflikter på jobbet eller är mitt uppe i en separation.

  • Kris, sorg
  • Relationsproblem, familjeproblem
  • Självkänsla, självförtroende
  • Nedstämdhet, depression
  • Stress, utmattning, utbrändhet
  • Oro, ältande, ångest, panikattacker, social fobi
  • Graviditet
  • Barnlöshet
  • Övergrepp

Pris per session: 1 500 kr.