Tecken på att din partner är narcissist

De flesta av oss har mött personer med narcissistiska drag. Det mynnar ofta ut i svåra konflikter, långdragen osämja och olösliga situationer, om man inte drar sig undan i tid. Någon förlikning brukar inte gå att genomföra. Det svåra består i att förstå att relationen faktiskt inte går att reparera och att dra adekvata gränser för vad som är rimligt. I det terapeutiska samtalet går vi igenom konsekvenserna av dessa relationer och arbetar oss igenom konkreta lösningar.

Artikel publicerad i Expressen 16 juli 2020