Varför söker man till psykolog?

Det är inte alltid möjligt att ensam lösa sina problem utan att behöva ta råd av andra. Oftast räcker det att prata med vänner och närstående men ibland vill man inte blanda in dem som står en nära. Vänner är partiska och bra på att ge värdefullt emotionellt stöd. Hos psykolog får man tala med någon som inte är personligt inblandad. Man får hjälp med att se klart på sina problem och sätta ord på det som är besvärligt. Förmågan att sätta ord på, förtydliga och definiera problem är förutsättningen för att kunna lösa dem. Vi vill kunna bedöma vad som är bra på kort sikt och vad som är bättre på lång sikt. Vi vill kunna finna alternativa lösningar på våra problem.

Psykologen ställer väsentliga frågor för att utforska situationen och ta ställning till möjliga konsekvenser. När problemen har hopat sig under längre tid kan de ge upphov till stressrelaterade symtom såsom sömnproblem, ångest och nedstämdhet. Den psykologiska behandlingen syftar till symtomreducering, ökad självkännedom och känsla av inre säkerhet.